Kontakt z nami!

Fundacja
Wyrównywania Szans

Sprawozdanie finansowe fundacji NADZIEJA za rok 2017 r.

Zarząd Fundacji podaje do publicznej wiadomości treść sporządzonego przez niego sprawozdania Fundacji za rok 2017 r., następnie  zatwierdzonego mocą podjętej uchwały z dnia: 25.04.2018 r. przez Radę

Nadzorczą Fundacji Na Rzecz Wyrównywania Szans NADZIEJA.

Powrót na górę

Kilka słów o nas

Poprzez podejmowane przez naszą fundację inicjatywy, pragniemy także szerzyć wizerunek osób niepełnosprawnych jako ludzi pełnych dobrej energii, niosących pomoc innym.

logo-male

Dane kontaktowe

Ul. Wspólna 3A, 41-200 Sosnowiec

tel.  537-773-303
email: biuro@fundacjanadzieja.info

KRS: 0000351938
NIP: 6381779229
REGON: 241537271

BANK:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
84203000451110000002644850

Projektowanie stron www