Kontakt z nami!

Fundacja
Wyrównywania Szans

Księżycowa Akademia Fundacji Nadzieja

Księżycowa Akademia Fundacji Nadzieja jest projektem artystycznym przygotowanym z myślą o dzieciach ze szkół i przedszkoli integracyjnych z terenów Zagłębia Śląskiego. W ramach Akademii prowadzone są warsztaty muzyczne i plastyczne dla dzieci. Uczestnicy projektu mają okazję przeżyć niezapomnianą przygodę z muzyką: dowiedzieć się, jak tworzone są dźwięki, poznać grę na instrumentach i ich budowę, zaśpiewać wybrane przez siebie piosenki. Biorące udział w projekcie dzieci na koniec uczestnictwa w warsztatach, dla każdej ze szkół z osobna, nagrywają płytę CD. Uwiecznione są na niej tworzone w naszym studiu nagrań piosenki oraz wierszyki przygotowane przez uczniów. Na zakończenie projektu planuje się zorganizować koncert, na który zostaną zaproszone dzieci ze wszystkich placówek biorących udział w projekcie. W harmonogramie zajęć przewidziane są również warsztaty plastyczne związane z muzyką.

Celem projektu jest:

  1. Integracja społeczna oraz aktywizacja dzieci z placówek integracyjnych.
  2. Wypracowanie u dzieci umiejętności obcowania z innymi rówieśnikami w trakcie realizacji podejmowanych inicjatyw.
  3. Stworzenie warunków sprzyjających zgodnej i wspólnej zabawie wśród dzieci.
  4. Budowanie wiedzy o dźwiękach, instrumentach i świecie muzyki u dzieci.
  5. Rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej i zmysłu artystycznego u dzieci.
  6. Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich myśli, wrażeń i emocji u dzieci.
  7. Poprawa komunikacji z dziećmi, w tym zwłaszcza dziećmi niepełnosprawnymi.
  8. Wymiana informacji między szkołami i przedszkolami integracyjnymi.
  9. Promowanie dobrych postaw osób niepełnosprawnych, w tym zwłaszcza dzieci.
  10. Walczenie ze stereotypami dot. osób niepełnosprawnych.
Powrót na górę

Kilka słów o nas

Poprzez podejmowane przez naszą fundację inicjatywy, pragniemy także szerzyć wizerunek osób niepełnosprawnych jako ludzi pełnych dobrej energii, niosących pomoc innym.

logo-male

Dane kontaktowe

Plac Kościuszki 5, 41-200 Sosnowiec

tel.  537-773-303
email: biuro@fundacjanadzieja.info

KRS: 0000351938
NIP: 6381779229
REGON: 241537271

BANK:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
84203000451110000002644850